Hyr parksnäckan

Parksnäckans servering

Parksnäckan är en kommunal frilufts- och gästspelsscen som kulturnämnden ansvarar för. På uppdrag av kulturnämnden driver Kulturhjältarna sommarscenen med program för både vuxna och barn. I uppdraget ingår både att hyra ut scenen till intresserade föreningar och arrangörer och att arrangera egna program för att erbjuda ett brett sommarprogram som intresserar många olika människor.

Kontakta oss om du vill hyra Parksnäckan eller om du vill veta mer

Kulturhjältarna / Kent Wennman
Telefon 018-711 411
E-post kent@kulturhjaltarna.se